Kynologisch Instructeur

Een kynologisch instructeur levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een harmonieuze relatie tussen mens en hond. De instructeur helpt de mens en hond om zich samen aan te passen aan onze ingewikkelde maatschappij.

Deze opleiding tot kynologisch instructeur behandelt alle facetten van het leren lesgeven aan mens-hond combinaties. Centraal staat het aanleren van gewenst gedrag in de dagelijkse omgang met de hond. Het welzijn van de hond staat voorop, net als het welzijn van de mens en de omgeving.

De doelgroep voor deze opleiding is iedere hondenbezitter, die graag met mensen en hun hond in de praktijk aan de slag gaat volgens welzijnsvriendelijke leermethoden voor hond én mens.

De opleiding bestaat uit twee modulen:

Module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond
Module 2 Kynologisch Instructeur
Module 3 Leren bij Honden
Deze module is sterk aanbevolen.
Cursisten die module 3 niet volgen dienen bij ons een aanvraag in om een extra dagdeel over leerprincipes te volgen (dit geldt vanaf 2017)
 


De eerste module is ‘hondgericht’. Deze module Toegepaste Ethologie van de Hond behandelt de ethologische achtergronden van het gedrag van honden volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De tweede module is ‘mensgericht’. Deze module Kynologisch Instructeur is volledig gericht op het leren lesgeven aan hondeneigenaren. Het gaat om het aanleren van opvoedings- en gehoorzaamheidsoefeningen. Iedere eigenaar – hond combinatie is uniek. Om iedere combinatie zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, leert de instructeur zijn aanpak steeds weer aan te passen aan de individuele cursist en de individuele hond. Deze opleiding geeft de instructeur een breed arsenaal aan methoden en inzichten mee. Hierdoor ontstaat een goede basis voor verantwoord en veilig lesgeven aan honden en hun eigenaren.

Beide modulen zijn eveneens onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.
De opleiding is erkend door de Commissie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.
DogVision voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.