Gedragstherapie bij Honden

Gedragstherapie inzetten om probleemgedrag te verhelpen krijgt steeds meer bekendheid onder hondenbezitters. Professionele en succesvolle gedragstherapeuten hebben de volwaardige en erkende opleiding van DogVision gevolgd. Deze opleiding is in Nederland de eerste (sinds 1995) én de meest gevolgde opleiding tot gedragstherapeut voor honden.

De modulair opgezette opleiding is gericht op het stap voor stap analyseren van het probleem gevende gedrag van honden. Ook de rol van de hondenbezitter speelt in deze analyse een belangrijke rol. Om de hondenbezitter zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk om diagnosegericht te leren werken. Op grond van de juiste diagnose kan een succesvol behandelplan opgesteld worden. Voor het opzetten van dit behandelplan reikt deze opleiding een breed arsenaal van therapiemethoden aan. Tenslotte komt ook het optimaal omgaan met de mens achter de probleemgevende hond uitgebreid aan bod. Het streven naar een optimaal welzijn in een harmonieuze relatie tussen mens, hond èn omgeving staat in alle lessen voorop.

De doelstelling van deze opleiding is gedragstherapeuten op te leiden, die op professionele wijze eigenaren en hun hond begeleiden bij het oplossen van probleemgevend gedrag.
De doelgroep is breed: hondentrainers, kynologisch instructeurs, pension- of asielmedewerkers, dierenartsen, paraveterinairen en hondenfokkers of geïnteresseerde individuele hondenbezitters. Deze brede instroom is mogelijk door de modulaire opzet van het onderwijs.

De opleiding bestaat uit 9 modulen en is op hbo-niveau. De nadruk ligt op de praktijkgerichte benadering vanuit een ethologische invalshoek. De inhoud van de modulen is gebaseerd op de meest recent wetenschappelijke inzichten over hondengedrag en therapeutische toepassingen.

Module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond
Module 1a Biologie van de Hond
Module 2 Kynologisch Instructeur
Module 3 Leren bij Honden
Module 4 Probleemgedrag bij Honden
Module 5 Gedragstherapie in de Praktijk
Module 6 Individueel begeleide praktijkperiode
Module 7 Cliëntgericht adviseren
Module 8 Mens achter de Hond


Module 9 Gedragstesten bij Honden is sterk aanbevolen.

Door de modulaire opzet van de opleiding zijn met name module 1. 1a en 3 ook heel geschikt voor de geïnteresseerde hondenbezitter en als losse module te volgen.

De opleiding is erkend door de beroepsvereniging van gedragstherapeuten voor honden Alpha.
Dogvision voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
De modulen 1 en 2 leiden op tot kynologische instructeur. Deze opleiding tot instructeur is erkend door de Commissie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer.