Overzicht modulen per opleiding


 

Kynologisch Instructeur

Gedragstherapeut

Gedragsbeoordelaar

Los te volgen module

Module

 

 

 

 

1 Toegepaste Ethologie van de Hond

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Ja

1a Biologie van de Hond

Aanbevolen

Verplicht vanaf 2015

Aanbevolen

Ja

2 Kynologisch Instructeur

Verplicht

Verplicht

 

 

3 Leren bij Honden Aanbevolen Verplicht   Ja

Extra dagdeel  leerprincipes is verplicht

4 Probleemgedrag bij Honden

 

Verplicht

 

 

5 Gedragstherapie in de Praktijk

 

Verplicht

 

 

6 Individueel begeleide Praktijkperiode

 

Verplicht

 

 

7 Cliëntgericht adviseren

 

Verplicht

 

 

8 Mens achter de Hond

 

Verplicht vanaf 2015

 

 

9 Gedragstesten voor Honden

 

Aanbevolen

Verplicht

 

10 Gedragsbeoordeling in de Praktijk

 

 

Verplicht