Module 6: Individueel begeleide praktijkperiode


Het grootste deel van deze module bestaat uit het stap voor stap leren begeleiden van probleemcombinaties tijdens de stages.

Inhoud module
De module bestaat uit twee stages in combinatie met een aantal lesdagen. De stages bestaan uit een snuffelstage en een begeleide hoofdstage. Bij de snuffelstage neemt de cursist zelfstandig een ‘kijkje in de keuken’ van praktiserende gedragstherapeuten. De stage-coördinator zorgt voor persoonlijke begeleiding bij de invulling van de stage en het vaststellen van eigen leerdoelen.
Tijdens de hoofdstage krijgt iedere cursist persoonlijke begeleiding van een ervaren gedragstherapeut. Onder begeleiding van deze coach worden cliënten begeleid bij het oplossen van probleemgedrag. De cursist kan de stageperiode naar eigen inzicht vorm geven in overleg met de coach.
Tijdens de lesdagen wordt veel geoefend met casuïstiek. Iedere cursist geeft een presentatie over een interessant probleemgeval. Deze casuïstiek leent zich uitstekend voor verdere discussie over de analyse en behandeling van probleemgedrag.
Tevens hebben de cursisten toegang tot e-learning en het gebruik van de Gedragsstatus© van DogVision.

Overige informatie

De module is onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.

Cursusdata en lestijden
De module Individueel begeleide Praktijkperiode bestaat uit 2 of 3 (afhankelijk van het aantal cursisten) dagen.
De module wordt een keer per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden bij deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Cursuslocatie en stagelocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).
De stagelocatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de coaches. Het streven is om een stageadres aan te bieden binnen een redelijke afstand.

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen.
Een deel van het lesmateriaal staat op e-learning. Toegang tot internet is noodzakelijk.

Studiebelasting
Module 6 beslaat 8 ECTS (European Credit Transfer System).
De studiebelasting is inclusief opdrachten en de stageperiode, maar exclusief de reistijd in de stage.

Beoordeling
De verslagen van de snuffelstage en de begeleide hoofdstage worden beoordeeld. Het betreft verslagen van de behandeling van probleemhonden en verslagen van het eigen leerproces.

Vrijstelling en zelfstudie
Er wordt voor deze module geen vrijstelling verleend. 
De module kan niet in zelfstudie gevolgd worden.

Extra informatie
De cursist krijgt voor de hoofdstage een coach toegewezen, maar mag ook zelf een coach aandragen en dit ter goedkeuring aan de stage coördinator voorleggen.
Tijdens de stage verwacht de cursusleiding een proactieve houding van de cursist. De cursist moet zelf actief invulling geven aan de stage, uiteraard in overleg met de coach en stage coördinator.
De cursist dient rekening te houden met de werkwijze en werktijden van de coach.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Hier staat eveneens de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen.
De kosten voor het maken en verzenden van beeldmateriaal zijn niet inbegrepen.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.