Module 3: Leren bij Honden


Deze module staat volledig in het teken van de manier waarop honden leren. Die kennis is noodzakelijk om goed met honden te kunnen trainen. De inhoud is een absolute aanrader voor instructeurs, trainers en individuele hondeneigenaren die zich willen verdiepen in de theorie en de praktijk van het effectief trainen van honden.

Inhoud module
De module begint met de wijze van ontwikkeling van gedrag (aangeboren of aangeleerd) en een overzicht van de verschillende vormen van leren. Vooral de beide vormen van associatieleren, klassieke en operante conditionering, staan centraal. De kenmerken van associatieleren worden uitgelegd aan de hand van veel voorbeelden met beeldmateriaal uit diverse typen trainingen. De theorie van het beloningsgericht trainen wordt vertaald naar de praktijk door middel van demonstraties met clickertraining en het zelf oefenen met een hond.
Ook het correctiegericht trainen komt uitgebreid aan bod. De voor- en nadelen van straffen worden besproken aan de hand van voorbeelden met beeldmateriaal uit diverse typen trainingen. De inzetbaarheid van een groot aantal hulpmiddelen bij (her)opvoeding en training wordt toegelicht.
Het tijdig herkennen van stress bij honden tijdens het trainen is belangrijk. De relatie tussen de kenmerken van associatieleren en stress worden behandeld.
De recente inzichten op het gebied van cognitie bij honden worden besproken. De module wordt afgesloten met een discussie over trainingen in de praktijk.
Het welzijn van de hond staat bij alle onderwerpen voorop.

Overige informatie

Module 3 Leren bij Honden is zeer geschikt om als losse module te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in leren bij honden.
De module is een onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden. De module is sterk aanbevolen bij de opleiding Kynologisch Instructeur.

Cursusdata en lestijden
De module Leren bij Honden bestaat uit 6 dagen.
De module wordt drie keer per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden bij deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata)

Cursuslocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen. Het studieboek (Nederlandstalig of Engelstalig) dient door de cursist aangeschaft te worden. De kosten zijn ongeveer 20 tot 30 euro.

Vereiste voorkennis
Algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld. Er is verder geen specifieke voorkennis vereist.
Het is aanbevolen om vooraf met een hond een zo breed mogelijke trainingservaring op te doen.

Studiebelasting
Module 3 beslaat 4 ECTS (European Credit Transfer System).
Per lesdag is gemiddeld 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
De studiebelasting is inclusief opdrachten en de voorbereiding op het tentamen.

Beoordeling
Module 3 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Vrijstelling of zelfstudie
Een overzicht vindt u hier.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Hier staat eveneens de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.