Module 2: Kynologisch Instructeur

Deze module leidt instructeurs op in het geven van opvoedingscursussen aan hondeneigenaren.

De cursist krijgt een breed arsenaal aan methoden en inzichten aangereikt. Hiermee ontstaat een goede basis om op een verantwoorde en veilige manier les te geven aan hond en geleider. De cursist leert om de aanpak en methode steeds opnieuw aan te passen aan de individuele cursist.

Tevens wordt de basis gelegd voor het lesgeven in de praktijk, in welke discipline dan ook. Er is veel aandacht voor het aanleren van praktijkoefeningen aan de hond. Het is de bedoeling het praktijkgedeelte van deze module met een eigen (of “geleende”) hond te volgen.

Inhoud module
In een inleiding over het trainen bij honden wordt aan de hand van praktische voorbeelden inzicht verkregen in de manier waarop honden leren. Belangrijk hierbij is dat
mensen op verschillende niveaus invloed kunnen uitoefenen op het leerproces bij honden en dus op de ontwikkeling van gewenst én ongewenst gedrag. Afhankelijk van de hond kan op verschillende manieren een plan van aanpak gekozen worden.
Communicatieve vaardigheden zoals duidelijk en motiverend uitleggen aan groepen zijn voor een instructeur erg belangrijk. Het omgaan met verschillende leerstijlen en het afstemmen van de les op de behoeften en capaciteiten van de cursist die een opvoedingscursus volgt worden toegelicht.
Het in de praktijk werken met honden en eigenaren staat centraal bij alle lesdagen. Allerlei aspecten van het trainen met honden komen stapsgewijs aan bod. Bijvoorbeeld: het inschatten van de relatie tussen eigenaar en hond; het inschatten van de relatie tussen honden onderling; het leren ‘lezen’ van de hond; het leren observeren van de prikkels (context) en motivaties die op de hond inwerken.
Het aanleren van (maatschappelijk) gewenst gedrag wordt behandeld. Evenals het omgaan met ongewenst gedrag.
Inzicht in deze aspecten biedt aanknopingspunten voor de beïnvloeding van hondengedrag; op het trainingsveld, in de dagelijkse omgang, maar ook in probleemsituaties.

De cursisten geven regelmatig oefenlesbeurten. De volgende basisoefeningen komen aan bod: aandacht, spelen, wandelen zonder trekken, zitten, liggen, plat op een zij liggen, staan, blijven en hierkomen.

De cursist leert les te geven in de aangeboden methoden. Deze methoden zijn welzijnsvriendelijk en uitvoerbaar voor elke geleider-hond combinatie.

Verder is er aandacht voor een aantal opvoedingsoefeningen waardoor de hond leert zich aan te passen in de maatschappij en de thuissituatie (zoals: alleen thuis leren zijn, rustig verblijven in een openbare gelegenheid, meelopen naast de fiets).

Hondenrassen en hun (gedrags)kenmerken zijn van belang om een juiste inschatting te maken van de geleider-hond combinatie.

Docenten van O & O verzorgen het praktijkgedeelte van deze module.

Stage
Aan deze module is een uitgebreide stage verbonden, die elke cursist in zijn eigen tempo kan doorlopen. De cursist gaat de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen onder leiding van een stagebegeleider. Het stageadres wordt door de praktijkdocenten in overleg met de cursist bepaald. De cursist mag ook zelf een stageadres aandragen en dit ter goedkeuring aan de praktijkdocenten voorleggen.

Overige informatie

De module Kynologisch Instructeur is onderdeel van de opleiding Kynologisch Instructeur en van de opleiding Gedragstherapie bij Honden. Een overzicht van de opleidingen en de bijbehorende modulen vindt u hier.

Cursusdata en lestijden
De module Kynologisch Instructeur bestaat uit 8 dagen en wordt 2 keer per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden bij deze module zijn van 9.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata)

Cursuslocatie en stagelocatie
De cursuslocatie is Dogcenter, een overdekte en verwarmde trainingshal te Kerkwijk (gemeente Zaltbommel).
De locatie van de stage varieert per cursist.

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen. Tevens dient u tijdens de praktijklessen de beschikking te hebben over een hond.

Vereiste voorkennis
Module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond is vereiste voorkennis. Met het bewijs van deelname van module 1 mag u de lesdagen van module 2 volgen. Het certificaat Kynologisch Instructeur wordt afgegeven als module 1 en 2 met een voldoende zijn beoordeeld. Tevens dient u aantoonbaar met een (eigen) hond tenminste een gehoorzaamheidscursus hebben gevolgd. Meer ervaring in het trainen met een (eigen) hond is sterk aanbevolen. Evenals het vooraf volgen van module 3 Leren bij Honden. Cursisten die module 3 niet volgen dienen bij ons een aanvraag in om een extra dagdeel over leerprincipes te volgen (dit geldt vanaf 2017).

Studiebelasting
Module 2 beslaat 6 ECTS (European Credit Transfer System).
Per lesdag is 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
Dat is inclusief opdrachten en de voorbereiding op het tentamen en inclusief stage. De duur van de stage is volledig afhankelijk van het begin- en ervaringsniveau van de cursist. De stage duurt maximaal 1 jaar, bij een frequentie van 1 keer per week stage lopen. Het is gebleken dat de stage in de praktijk vaak in een kortere periode wordt afgerond.

Beoordeling
De lesdagen worden afgerond met een schriftelijk tentamen. De stage wordt afgerond met een praktijkexamen, bestaande uit het geven van lesbeurten aan ‘groene’ cursisten.

Vrijstelling of zelfstudie voor module 2
Een overzicht vindt u hier.
Het is niet mogelijk om module 2 in zelfstudie te volgen.
Als u een instructieopleiding heeft gevolgd die niet bij het overzicht van de vrijstellingen staat dan kunt u een kopie van uw certificaat opsturen met het verzoek om vrijstelling.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Hier staat eveneens de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen.

De vereniging of hondenschool waar U stage gaat lopen kan lidmaatschapsgeld, cursusgeld of andere kosten in rekening brengen. Het is verstandig hier vooraf naar te informeren.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.