Module 1a: Biologie van de Hond

Module 1 a

Kynologisch instructeurs en gedragstherapeuten krijgen op het trainingsveld, in hun eigen praktijk of tijdens huisbezoeken te maken met gedragsproblemen. Allerlei oorzaken kunnen aan deze problemen ten grondslag liggen, waarbij in eerst instantie gedacht moet worden aan medische aandoeningen, zeker bij bepaalde rashonden. Om een goed beeld te krijgen van deze medische aandoeningen is als eerste stap inzicht in de anatomie en fysiologie van de hond van groot belang. Na afloop van deze module heeft de cursist inzicht in de medische oorzaken van gedragsproblemen en kan gericht en tijdig doorverwijzen naar een dierenarts.

Inhoud module
Aan de hand van het studieboek bestudeert de cursist voor de lesdagen de anatomie en de fysiologie van de gezonde hond. Tijdens de lesdagen wordt deze kennis aangevuld door te focussen op de pathologie (ziekteleer) bij de hond. Uiteraard is hierbij het uitgangspunt de relevantie voor de (aanstaande) instructeur of gedragstherapeut. Alleen die medische aandoeningen worden besproken die frequent leiden tot probleemgedrag. Zo kunnen pijnlijke gewrichten, heftige jeuk en minder goed functionerende zintuigen leiden tot ongehoorzaamheid, angst en agressie. Ook voor onzindelijkheid zijn vele medische aandoeningen aan te wijzen. Aan de hand van casuïstiek zullen de docent-dierenartsen de cursisten vertrouwd maken met die aandoeningen die zij regelmatig zullen tegenkomen tijdens het uitvoeren van hun vak.


Overige informatie

De module Biologie van de Hond maakt per 2015 onderdeel uit van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.
Voor cursisten die voor 2015 met de opleiding gestart zijn wordt deze module sterk aanbevolen. Dat geldt ook voor cursisten in opleiding tot kynologisch instructeur.
De module is tevens geschikt als nascholing voor kynologisch instructeurs en gedragstherapeuten voor honden.

Cursusdata en lestijden
De module Biologie van de Hond bestaat uit 6 dagen. De module wordt 2 keer per jaar aangeboden. De cursusdata vindt u hier.
De lestijden van deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Cursuslocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen. De studieboeken (Nederlands- en Engelstalig) dienen op eigen kosten aangeschaft te worden. De kosten bedragen ongeveer 70,- euro.

Vereiste voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
De module beslaat 4 ECTS (European Credit Transfer System). Per lesdag is gemiddeld 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
De  studiebelasting is inclusief het examen.

Beoordeling
Deze module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen.

Vrijstelling of zelfstudie
Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie
Kynologisch instructeurs en gedragstherapeuten voor honden die hun opleiding niet bij DogVision hebben gevolgd kunnen eveneens aan deze module deelnemen.
De onderwerpen in deze module zijn nauwkeurig afgestemd op de vereisten voor accreditatie door Stichting Certipet.
De beroepsvereniging voor gedragstherapeuten NVGH (Alpha) heeft de module gewaardeerd met 15 PE punten.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Zie hier ook de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.