Toegepaste Ethologie van de Hond

Deze module is de start om het gedrag van honden volgens de ethologische zienswijze te bestuderen. Deze benadering is bijzonder interessant voor iedereen die het gedrag van honden beter wil begrijpen vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Deze invalshoek is bovendien uitstekend te vertalen naar een optimale omgang met onze honden in de praktijk.

Inhoud module

Na een inleiding over de geschiedenis en de onderzoeksvragen van de ethologie, wordt de domesticatie van wolf tot huishond behandeld. De studies naar effecten van domesticatie op zowel uiterlijk als gedrag van onze huishonden worden uitgebreid besproken.
Veel aandacht wordt besteed aan het beschrijven en classificeren van gedrag. Herkennen van gedrag ligt aan de basis van een juiste gedragsanalyse en komt bij andere lesdagen steeds weer terug.
De ontwikkeling van het gedrag van de hond wordt theoretisch en praktisch behandeld. Aan bod komen het verschil tussen rijping en oefening van gedrag, reflexen, de verschillende ontwikkelingsfasen bij pups en rasgebonden eigenschappen. Tevens wordt aandacht besteed aan de praktijk van het opvoeden van een pup.
Bij het onderwerp veroorzaking van gedrag wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop gedrag veroorzaakt kan worden. Aan bod komen het bereik van zintuigen, de begrippen prikkel en context, en motivatie van gedrag. Hierdoor kunnen verschillen in de bereidheid van de uitvoering van (probleem)gedrag verklaard worden.
Een overzicht van de gedragssystemen van de hond wordt gegeven, waarbij de regulering van gedrag uitgelegd wordt. Het ontstaan van stress en het herkennen van de vormen van conflictgedrag worden uitgebreid behandeld. 
Bij het onderwerp sociale organisatie worden de recente inzichten op het gebied van dominantie, rangorde en territorium bij wolven en honden gepresenteerd.

Bij alle onderwerpen wordt uitgebreid geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal. Tevens hebben de cursisten toegang tot e-learning.

Overige informatie

Module 1 Toegepaste Ethologie bij de Hond is de startmodule voor de opleiding Kynologisch Instructeur, de opleiding Gedragstherapie bij Honden en de opleiding Gedragsbeoordeling bij Honden.
Tevens is deze module zeer geschikt om als losse module te volgen voor iedereen die geïnteresseerd is in gedrag van honden.

Cursusdata en lestijden
De module Toegepaste Ethologie van de Hond bestaat uit 6 dagen.
De module wordt drie keer per jaar aangeboden. 
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden van deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Cursuslocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen.

Vereiste voorkennis
Algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld. Er is verder geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebelasting
Module 1 beslaat 4 ECTS (European Credit Transfer System). Per lesdag is gemiddeld 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
De studiebelasting is inclusief opdrachten en de voorbereiding op het tentamen.

Beoordeling
Deze module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen.

Vrijstelling of zelfstudie
Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie
Deze module is tevens onderdeel van de opleiding Gedragsbeoordeling van Honden.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Zie hier ook de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen. Indien module 1 gevolgd wordt in het kader van de opleiding tot Gedragsbeoordeling van Honden is de cursusprijs exclusief btw.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.