Hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen.
Blijft uw vraag onbeantwoord, dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Is DogVision een erkende onderwijsinstelling?
DogVision is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Wij voldoen aan de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs.
Het merendeel van onze docenten is opgenomen in dit register.
DogVision is een UWV erkend opleidingsbedrijf. 


Zijn opleidingen van DogVision erkend door de overheid?
De overheid laat de regulatie van de erkenning van kynologische opleidingen en beroepen over aan het werkveld. Voorbeelden zijn mensen die werkzaam zijn in trimsalons, bij dierenpensions en hondenuitlaatservices. Dit betekent dat het ministerie geen erkenning afgeeft voor opleidingen in deze sector. Dit geldt ook voor opleidingen tot hondengedragstherapeut, kynologisch instructeur of gedragsbeoordelaar. In het verleden is DogVision actief betrokken geweest bij het ontwerpen van een erkenningsregeling door de sector zelf. Helaas is deze regeling door allerlei politieke en economische redenen niet van de grond gekomen.
Inmiddels zijn al onze opleidingen in het werkveld erkend.

Is de opleiding Gedragstherapie bij Honden erkend door het werkveld?
De opleiding Gedragstherapie voor Honden is erkend door de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (voorheen Alpha).
Onze opleiding Gedragstherapie bij Honden heeft zich inmiddels meer dan bewezen. De opleiding bestaat sinds 1996 en in de huidige uitgebreide modulaire vorm sinds 2003. En is daarmee niet alleen de oudste maar daarnaast ook de grootste opleiding voor hondengedragstherapeut in Nederland. De voorloper van deze opleiding bestaat sinds 1985.
DogVision gecertificeerde gedragstherapeuten kunnen zich aansluiten bij Certipet (keurmerk voor diergedragsprofessionals.)

Is de opleiding tot kynologisch instructeur erkend door het werkveld?
De opleiding tot Kynologisch Instructeur (module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond en module 2 Kynologisch instructeur) is erkend door de CKI (Commissie Kynologisch Instructeur) van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. 

Is de opleiding Gedragsbeoordeling bij Honden erkend door het werkveld?
De opleiding Gedragsbeoordeling bij Honden is een door de Raad van Beheer erkende opleiding. 

Kunt u mij een studiegids toesturen?
U kunt op de site per opleiding en per module uitgebreide informatie vinden. Als u daarna nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 050-751 62 53 (tussen 9 en 12 uur) of via ons contactformulier.

Zijn er open dagen?
Momenteel zijn er geen open dagen gepland.
Open dagen zullen op de website kenbaar gemaakt worden.

Wanneer starten de modulen?
Zodra de data van een module bekend zijn staan deze op de website vermeld. Dus als er voor een module nog geen data op de site staan dan zijn we nog bezig deze te plannen.
Een overzicht van de data vindt u hier.

Waar is de leslocatie?
De algemene leslocatie is het sport en cultureel centrum De Camp, Bosrand 15-17, 3931AP Woudenberg. Deze locatie is gelegen in het midden van het land, met ruim voldoende parkeerplaatsen. 
De locatie voor module 2 is de overdekte trainingshal van Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315NZ Kerkwijk (gemeente Zaltbommel). Meer informatie over DogCenter en de routebeschrijving vindt u hier.
De locaties van de stages die horen bij module 2 en 6 variëren per cursist.

Is er nog plaats in de modulen?
Hiervoor kunt u iedere werkdag contact opnemen met 050-751 62 53 (tussen 9 en 12 uur) of via het contactformulier. Wij adviseren u graag over het beste studietraject.

Kunt u al zeggen of de module doorgaat?
De cursisten ontvangen zo spoedig mogelijk (uiterlijk 14 dagen voor aanvang) bericht zodra bekend is of de module doorgaat. Omdat veel cursisten vaak pas op het laatste moment inschrijven kunnen wij helaas niet altijd eerder laten weten of de module doorgaat.
Zodra bekend is dat de module van start gaat ontvangt u onmiddellijk bericht. Dus voor die tijd kunnen wij daar helaas geen informatie over verstrekken.

Ik heb weinig ervaring met honden. Kan ik toch de opleiding volgen?
Het is niet nodig om met een hond (trainings) ervaring te hebben om aan module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond en module 3 Leren bij Honden te beginnen. Het kan juist ook heel verhelderend zijn om blanco aan module 1 of 3 te beginnen. Dan kunt u ook niet gehinderd worden door uw voorkennis, zoals men dat zo mooi zegt.
Het rendement van de modulen is wel groter als u enige ervaring heeft met honden. Wij adviseren dan ook altijd om “iets” met een hond te gaan doen. Als u helemaal geen ervaring heeft kunt u zich met uw hond bij een trainingsgroep aansluiten. Als u al trainingen volgt met uw hond is het leerzaam om zoveel mogelijk te gaan kijken bij andere trainingsgroepen en trainingsdisciplines. Dus als u bijvoorbeeld met uw jachthond een jachtcursus doet, ga dan eens kijken bij een gehoorzaamheidscursus, flyball of behendigheid.
Voor module 2 Kynologisch Instructeur is trainingservaring met een (eigen) hond wel noodzakelijk.

Ik heb (momenteel) geen hond. Kan ik toch de opleiding volgen?
Voor de praktijklessen van module 2 is het noodzakelijk om een eigen hond of een “leasehond” (van vrienden of buren) mee te nemen. Voor de overige modulen hoeft u niet zelf een hond te hebben.

Mag mijn hond mee naar de lesdagen?
Hulphonden en blindengeleidehonden mogen uiteraard mee naar binnen tijdens de lesdagen. Voor de overige cursisten is het helaas niet mogelijk om tijdens de lesdagen een hond mee te nemen.

Ik wil niet een hele opleiding volgen. Kan ik een of meer losse modulen volgen?
Een aantal modulen is erg interessant voor iedere hondenbezitter. Voor deze modulen is dan ook geen vooropleiding vereist.

Deze modulen zijn:
Module 1        Toegepaste Ethologie van de Hond
Module 1A      Biologie van de Hond
Module 3        Leren bij Honden

Heb ik een vooropleiding nodig?
Voor de opleiding Gedragstherapie voor Honden is vanaf module 5 een vooropleiding vereist. Voor toegang tot module 5 is minimaal een volledig afgeronde MBO-opleiding (niveau 4) vereist of door werkervaring verkregen vergelijkbaar niveau.
Voor de opleidingen Kynologisch Instructeur en Gedragsbeoordeling bij Honden is geen vooropleiding vereist.

Kan ik vrijstelling krijgen voor een bepaalde module?
Afhankelijk van de vooropleiding van de cursist is het soms mogelijk om vrijstelling te krijgen. Alle informatie over vrijstellingen vindt u hier.

Kan ik een module in zelfstudie doen?
De lesstof van de modulen is op hbo-niveau. Het zijn zeer interessante, ‘pittige’ modulen met veel uitdaging voor de cursist. Cursisten die de module in zelfstudie doen missen uiteraard de voorbeelden uit de lessen, de discussie met medecursisten en het beeldmateriaal (dia en film). Sommige cursisten hebben echter al een uitgebreide vooropleiding op kynologisch gebied. Een aantal van deze vooropleidingen geeft de mogelijkheid om de module in zelfstudie te doen.   

Waarom duurt de opleiding Gedragstherapie bij Honden 3 jaar?
Op de eerste plaats is het een opleiding in deeltijd. Dat vergt altijd meer tijd dan een reguliere dagopleiding. Ten tweede zijn aan de opleiding twee uitgebreide stages verbonden, die de nodige tijd vragen om goed te doorlopen. De cursist kan op die manier ervaring opdoen en groeien in het leerproces. DogVision is van mening dat voor dit leerproces voldoende tijd moet worden uitgetrokken.

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn tentamen?
De tentamenleider geeft op de tentamen dag zelf de termijn aan waarop u de uitslag kunt verwachten. Zodra de uitslag bekend is, wordt deze direct per brief aan de cursisten verstuurd. U kunt over het algemeen de uitslag uiterlijk binnen 6 weken verwachten.

Kan ik de kosten van deze opleiding vergoed krijgen?
In een aantal gevallen is belastingaftrek van scholingskosten mogelijk. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
Het is ook mogelijk dat een werkgever de opleiding voor u (deels) betaalt, bijvoorbeeld bij begeleiding naar een andere baan, maar ook omdat het uw functionering in uw huidige functie bevordert. Informeer hiernaar bij uw werkgever.
U kunt eveneens bij uw uitkerende instantie informeren naar de mogelijkheden voor een tegemoetkoming van uw opleidingskosten.